Bezpečnostné systémy pre nákladnú dopravu

Bezpečnostný systém Nákladná doprava

Varianta   Popis   Výhody
         
         
1 Bezpečnostný systém Nákladná doprava   Záznamy:
- Z pohľadu vodiča
- GPS súradnice
- Vplyv G-sily pri nehode
- Dynamika vozidla (akcelerácia, brzdenie atď.)
- Štýl jazdy
- Rýchlosť vozidla
  Chráni proti:
- Inscenovaným nehodám
- Falošným reklamáciám
- Konfliktným správam o aktuálnom dianí
- Nedostatku svedkov
- Nezavineným priestupkom (prekročenie rýchlosti atď)
Kamery na čelné sklo
           
         
2 Bezpečnostný systém Nákladná doprava   - Zobrazenie živého obrazu z pripojených kamier alebo
priamy video výstup z rekordéra
- Malé prevedenie form factor pre diskrétne
inštalácia
- K dispozícii v rôznych veľkostiach
  - Monitor odcudzenie / poškodenia v špecifických oblastiach vozidlá
- Vodiča a spolujazdca bezpečnosť
- Monitor zakázané činnosť
- Vizuálne pomoc pri manévrovaní (tj cúvaní) vozidlá
Monitory
         
         
3 Bezpečnostný systém Nákladná doprava   - Zobrazenie obrazu z pripojených kamier
- Malé prevedenie pre diskrétnu inštaláciu
- K dispozícii v rôznych veľkostiach
  - Bezpečnosť posádky
- Sledovanie zakázaných aktivít
- Vizuálna pomoc pri manévrovaní (tj cúvaní) vozidla
Bočné kamery
         
         
4 Bezpečnostný systém Nákladná doprava   Záznamy:
- Pripojenie kamery
- GPS súradnice
- Vplyv G-sily pri nehode
- Dynamika vozidla (akcelerácia, brzdenie atď.)
- Štýl jazdy
- Rýchlosť vozidla
  Chráni proti:
- Krádeži / poškodeniu
- Inscenovaným nehodám
- Falošným reklamáciám
- Konfliktným správam o aktuálnom dianí
- Nedostatku svedkov
- Nezavineným priestupkom (prekročenie rýchlosti atď)
Rekordéry
         
         
5 Bezpečnostný systém Nákladná doprava   Snímač prekážok:
- Číselný LED display vzdialenosti
-Ukazovateľ ľavej/pravej strany so zvukovým signalizátorom
- Určené pre skrytú montáž na prednej, zadnej a bočnej strane vozidla
  Umožňuje užívateľovi:
- Bezpečne manévrovať s vozidlom
Bočné senzory
         
         
6 Bezpečnostný systém Nákladná doprava   Snímač prekážok:
- Číselný LED display vzdialenosti
-Ukazovateľ ľavej/pravej strany so zvukovým signalizátorom
- Určené pre skrytú montáž na prednej, zadnej a bočnej strane vozidla
  Umožňuje užívateľovi:
- Bezpečne manévrovať s vozidlom
Cúvacie senzory
         
         
7 Bezpečnostný systém Nákladná doprava   - Externé kamery odolné voči poveternostným podmienkam navrhnuté pre inštaláciu v zadnej časti vozidla
- IR LED nočné videnie pre sledovanie za zhoršených svetelných podmienok
  Umožňuje užívateľovi:
- Zobraziť "slepé body"
- Bezpečne manévrovať s vozidlom
Cúvacie kamery
         
         
8 Bezpečnostný systém Nákladná doprava   - Navrhnuté pre inštaláciu do akéhokoľvek vozidlá
- Slúži na pripojenie rekordéra alebo monitora pre sledovanie živého obrazu.
- IR LED nočné videnie pre sledovanie za zhoršených svetelných podmienok.
  - Zaznamenáva Vodiča a spolujazdca 
- Monitoruje zakázané činnosť
Vnútorné kamery