Vysvetlenie označení a skratiek pri bezpečnostných kamerách

Prinášame Vám jednoduché vysvetlenie technických skratiek a názvov, ktoré sa používajú na označenie jednotlivých vlastností kamerových systémov. Znalosť takýchto označení Vám môže výrazne pomôcť pri výbere a orientácii sa v množstve bezpečnostných kamier.

 

Onvif  

Výrobcovia zariadení sa dohodli na spoločnom komunikačnom protokole ONVIF (výrobcovia najmä z Európy a Ázie) alebo Psia (výrobcovia najmä zo Severnej Ameriky). Keďže sú však obe štandardy relatívne mladé a výrobcovia ich ešte len postupne implementujú do svojich zariadení. V skratke to znamená, že certifikát onvif zaručí kompatibilitu medzi kamerou a zariadením na spracovanie záznamu z kamery (DV R, NVR).

 

PTZ

PTZ kamery patria medzi najuniverzálnejšie kamery na trhu, skratka PTZ je odvodená z anglických slov Pan, Tilt a Zoom. Pan znamená pohyb doľavadoprava, tilt je pohyb hore a dole a zoom umožňuje priblíženie a oddialenie sledovaného objektu. Jedná sa teda o kamery s ovládaním natočenia náklonu a zoomu. Navyše tieto kamery umožňujú rotáciu o 360° a pohľad priamo pod seba. Tieto vlastnosti vám umožnia presné zameranie sledovanie dôležitých miest a to veľmi jednoducho. Pohyb kamery je možné ovládať na diaľku zo špeciálneho ovládacieho pultu. Systém PTZ taktiež umožňuje ukladanie pozícií do pamäte. Na tieto pozície potom môže byť kamera rýchlo presmerovaná a to nie len užívateľom ale aj alarmom.  

 

IQ CMS
IQ CMS je špeciálne vyvinutý software na sledovanie a správu záznamov z bezpečnostných kamier.

 

Plug and play

Technológia, ktorá umožňuje pripojenie hardvéru bez manuálnej inštalácie softwaru. Kamery teda po pripojení na počítač nemusíte inštalovať.

 

POE
Skratka označujúca možnosť napájania kamery pomocou sieťového ethernet kábla. Teda nie je nutné mať samostatný napájací kábel ku kamere.

 

UPNP

Termín UPnP je odvodený od plug-and-play, čo je technológia pre automatickú konfiguráciu hardwarových zariadení pripojených k počítaču. 

Vlastnosti UPnP: 

  • Nezávislosť oznamovacích prostriedkov a zariadení (UPnP technológie dokážu fungovať na mnohých médiách, ktoré podporujú IP. Nie je potreba žiadneho špeciálneho zariadenia).
  • Ovládanie užívateľským rozhraním (UPnP architektúra umožňuje ovládanie zariadenia cez užívateľske rozhranie a interaktívne použitie cez webový prehliadač).
  • Nezávislosť na operačnom systéme a programovacom jazyku ( k vytvoreniu UPnP produktu môže byť použitý každý operačný systém a každý programovací jazyk. UPnP nešpecifikuje ani neprikazuje vzhľad API aplikácií bežiacich v ovládacích miestach, výrobcovia OS môžu vytvoriť API ktoré zákazníci potrebujú).
  • Programové ovládanie (UPnP taktiež umožňuje konvenčné programové riadenie aplikácie).
  • Rozšíriteľnosť (Každý UPnP produkt môže mať služby špecifické pre zariadenie nad rámec základnej architektúry).